Kolejna interwencja ws. systemu ubezpieczeń rolniczych


W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania ►projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r., Zarząd KRIR przekazał uwagi nt. koniecznych zmian systemu ubezpieczeń upraw (►pismo z dnia 31.10.2019 r.). Samorząd rolniczy zasugerował m.in.:

  • wprowadzenie do wykazu roślin objętych dopłatą upraw traw, mieszanek traw z bobowatymi oraz bobowatych w czystym siewie wysiewanych na gruntach ornych, a także gorczycy na nasiona, trawy na materiał siewny, roślin bobowatych drobnonasiennych na materiał siewny i ziół;
  • zniesienie okresu 14 dniowej karencji po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej.

Samorząd rolniczy zaapelował również, by kwota zabezpieczona w budżecie państwa na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt była adekwatna do realnych potrzeb.

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizowany jest, wspólnie z jednostkami naukowo-badawczymi, projekt w ramach konkursu GOSPOSTRATEG pt.: „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu".

Celem tego projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych w oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po pilotażu w praktyce będą mogły stanowić podstawę do dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno-administracyjnych oraz wdrożenia nowych norm z tego zakresu. Zaproponowane przez izby rolnicze zmiany w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt będą również wzięte pod uwagę w ramach prowadzonych prac nad tym projektem.

Źródło: KRIR  


►Prywatny rzeczoznawca sposobem na problemy z szacowaniem strat w uprawach, 22-07-2019

►Kolejna odpowiedź resortu rolnictwa ws. pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę, 04-06-2019

►Prace nad systemem holistycznego zarządzania ryzykiem w rolnictwie, 03-06-2019

►W budżecie brakuje środków na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1262996