Kolejne propozycje zmian w przepisach dot. ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników


Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji wraz z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego konsumentom finalnym lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

►Projekt ustawy

►Projekt rozporządzenia

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 12 czerwca 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 865093