Kolejne uwagi samorządu rolniczego do UKUR - w sprawie siedlisk rolniczych


W związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw, 12 kwietnia 2018 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskiem o rozważenie wyłączenia spod wymogów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego siedlisk rolniczych do powierzchni 2 ha, oraz gruntów klasy V i VI również do powierzchni 2 ha.

Do izb rolniczych w całej Polsce wpływają głosy o podniesienie progu ograniczenia zbywania gruntów rolnych, szczególnie o słabych glebach, z siedliskami, lub o trudnych warunkach gospodarowania.

Zaproponowane w projekcie z dnia 28.03.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw rozszerzenie wyłączeń ustawowych, poprzez dodanie ogródków przydomowych przynależnych do lokali sprzedawanych z Zasobu WRSP, wydaje się dobrym rozwiązaniem, jednak brak jest rozwiązań dotyczących rolników, którzy chcą zbyć swoje siedlisko zajmujące obszar powyżej 0,3 ha do 2 ha.

Źródło: KRIR 


 

 

Licznik odwiedzin: 796920