Kolejny Bank przystąpił do współpracy z ARiMR


Bank Polskiej Spółdzielczość S.A. podpisał aneks do umowy o współpracy z ARiMR w zakresie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych.

Zainteresowane podmioty mogą obecnie ubiegać się o kredyt „restrukturyzacyjny” w:

  • SGB Banku S.A.,
  • Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

oraz w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych.
►Szczegółowe zasady udzielania kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR)

Źródło: ARiMR


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1316317