Komunikat Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 27 marca 2020 r.


W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz związanymi z nią zarządzeniami administracji państwowej, Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej podjął decyzję o wstrzymaniu świadczonych przez pracowników Izby usług doradczych, wymagających bezpośredniego kontaktu z petentem, w tym wypełniania wniosków obszarowych, do odwołania. 

Informujemy również, że wszelkie usługi doradcze, do odwołania, będziemy świadczyć tylko za pośrednictwem internetu oraz telefonicznie.

►Kontakt do biur MIR w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Wadowicach i Miechowie

Z wyrazami szacunku,

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR►Komunikat Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 27 marca 2020 r.

Załącznikipunktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1221276