Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce


IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz, w oparciu o kategorie gleb, określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W czwartym okresie raportowania, tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2022 roku, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -108 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 13 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 IV-10 VI). Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się powodując, że niedobór wody występował w całym kraju. 

►Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce 

Szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel, zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) ►www.susza.iung.pulawy.pl, na której znajduje się zakładka: 

Mapy zagrożenia suszą \ Wybierz uprawę \ Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny, z którego jednoznacznie wynika informacja o suszy:

 • liczba gmin z suszą,
 • udział gmin z suszą,
 • udział powierzchni z suszą dla województw i dla kraju.

Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania (od 21 marca) w danym roku aż po raport bieżący. Podkreślamy, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajnyw monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej w: kraju, województwie, gminie oraz na działce ewidencyjnej.

Tegoroczne warunki pogodowe z uwagi na:

 • wysokie usłonecznienie (III dekada marca oraz I i II dekada maja i czerwca),
 • dużą prędkość wiatru (I dekada kwietnia oraz III dekada maja),
 • niską wilgotność powietrza (III dekada marca oraz I i II dekada maja),
 • wysoką temperaturę powietrza (I i II dekada czerwca),
 • małe opady atmosferyczne (II dekada marca, III dekada kwietnia oraz I i II dekada maja)

sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody dla roślin uprawnych. Straty plonów z powodu niedoboru wody wystąpiły we wszystkich województwach Polski.

Aktualna informacja na temat wystąpienia suszy / zagrożenia suszą na terenie danej gminy jest dostępna na stronie SMSR w zakładce: ►Tabele dla gmin: Wybierz rok / Wybierz województwo / Wybierz powiat / Wybierz gminę

------------------------------------

Aktualne informacje na temat szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne, wymagane dokumenty, formularze i wnioski do pobrania, dostępne są na: ►stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Na stronie MUW, w zakładce Rolnictwo: ►https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=rolnictwo dostępne są również wytyczne dot. zasad postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym, z wyszczególnieniem takich informacji jak:

 • kiedy dany obszar jest uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym
 • co powinien zrobić rolnik po stwierdzeniu szkód w jego gospodarstwie
 • zadania gminy
 • zadania komisji
 • kontakt
 • podstawa prawna
 • wzory dokumentów

Poniżej do pobrania:


Powiązane artykuły:

►Elektroniczny system szacowania suszy to niewypał

►Wniosek ZIR z dn. 01.07.2022 r. ws. zmian w przepisach i podjęcie działań zmierzających do przywrócenia możliwości szacowania strat suszowych przez komisje powoływane przez wojewodę, ze względu na brak możliwości rzetelnego oszacowania szkód poprzez aplikację "Zgłoś szkodę rolniczą".

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1875017