Konferencja - Powszechny Spis Rolny 2020. Dane wynikowe w przekrojach powiatów


GUS zaprasza do udziału w konferencji, która odbędzie się 26 października 2021 r. o godzinie 12:00. Celem konferencji jest omówienie pierwszej tury danych wynikowych PSR 2020 udostępnionych do poziomu powiatów w Banku Danych Lokalnych (BDL).

BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.

Powszechny Spis Rolny, przeprowadzony na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r., był drugim przeprowadzonym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Szeroki zakres informacji uzyskanych w badaniu pozwoli na dokonanie aktualnej oceny sytuacji polskiego rolnictwa oraz analizę zmian jakie zaszły w tym sektorze. Z uwagi na istotne powiązania rolnictwa z innymi gałęziami gospodarki, dane ze spisu wykorzystane zostaną również do  ogólnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju.

Analiza danych umożliwi władzom lokalnym, regionalnym i centralnym podejmowanie trafnych decyzji strategicznych. Ponadto wyniki spisu stanową podstawę do kształtowania unijnej polityki rolnej, środowiskowej i klimatycznej oraz ustalania zasad finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich.

Program:

  • 12:00-12:10 Rozpoczęcie konferencji
  • 12:10-12:30 Kierunki zmian w polskim rolnictwie – wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020). Poinformowanie o udostępnieniu I tury danych wstępnych z PSR 2020 w Banku Danych Lokalnych (BDL) na stronie internetowej GUS – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut
  • 12.30-12.50 Przedstawienie zakresu wyników PSR 2020 dostępnych w BDL według podziału administracyjnego do powiatów oraz według podziału statystycznego do podregionów – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Artur Łączyński
  • 12:50-13.20 Panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi
  • 13.20-13:30 Podsumowanie konferencji

Goście zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym:

  • prof. dr hab. Marian Podstawka, Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
  • prof. dr hab. Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  • mgr inż. Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
  • mgr inż. Wanda Klepacka, z-ca dyrektora Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja transmitowana będzie na kanale GUS na YouTube (link: ►https://youtu.be/SWHReEPwslA)

Źródło: GUS


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1604537