Konferencja KRIR z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej


Rolnictwo polskie 20 lat po akcesji do UE –wykorzystane szanse, skutki i wyzwania
Instytucjonalne uwarunkowania wsparcia finansowego polskiego rolnictwa z funduszy UE

 

"20 lat Polski w UE – podsumowanie i perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa" - to tytuł konferencji, jaką zorganizowała Krajowa Rada Izb Rolniczych. Konferencja odbyła się w środę, 8 maja br., w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Uczestników spotkania - wśród których była również liczna grupa rolników z Małopolski - powitał Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, którzy przedstawili swoje perspektywy na rozwój polskiego rolnictwa.

W swoim wystąpieniu minister rolnictwa przypomniał, że polska droga do Unii Europejskiej rozpoczęła się dużo wcześniej niż same negocjacje. Szef resortu rolnictwa zwracał także uwagę na zmiany, które zaszły na polskiej wsi od czasu przygotowań przedakcesyjnych do dziś, ponadto podkreślił, że przez lata nastąpił wzrost średniej wielkości gospodarstwa rolnego z około 8 ha do ponad 11 ha. Zauważył, że w ciągu około 10 lat liczba mieszkańców wsi wzrosła nawet o 41%, zwłaszcza w sąsiedztwie dużych aglomeracji. Zmieniły się również warunki życia na wsi w zakresie infrastruktury technicznej. Minister podkreślił jednocześnie, że za mało jest szczegółowych informacji dotyczących zachodzących zmian. Przyznał, że są duże, wynoszące nawet do 50%, rozbieżności w zakresie różnego rodzaju szacunków.

W konferencji licznie uczestniczyli małopolscy rolnicy - 16-osobowa grupa delegatów rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej z różnych regionów Małopolski oraz przedstawiciele Zarządu MIR.

Podczas konferencji zorganizowanej przez KRiR zaplanowano także wykłady eksperckie. Prof. dr hab. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił szanse, skutki i wyzwania dla polskiego rolnictwa po 20 latach w UE, a dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawił instytucjonalne uwarunkowania wsparcia rolnictwa z funduszy UE

Po zakończeniu części seminaryjnej odbyła się merytoryczna, czasem burzliwa, dyskusja na temat funkcjonowania polskiego rolnictwa w strukturach UE. W panelu dyskusyjnym aktywnie uczestniczyli rolnicy i delegaci MIR m.in. Jacek Soska, Grzegorz Płażek - członek Zarządu MIR. Prezes MIR Ryszard Czaicki w swojej wypowiedzi odniósł się do kontrowersji wokół przystąpienia Polski do UE, które wynikają m.in. z tego, że wiele nadziei zostało spełnionych, sporo obszarów zyskało, ale są też takie, które straciły. Zaznaczył, że główne trudności z jakimi boryka się współczesne rolnictwo to malejący popyt na żywnosć oraz spadek realnych cen na produkty rolne, przy wzroście kosztów produkcji, co prowadzi do spadku dochodów rolniczych i ogranicza możliwości rozwoju gospodarstw. Podkreślił, że polskie rolnictwo potrzebuje rozważnej polityki, uwzględniającej głosy rolników.  

Ważnym głosem było wystąpienie Joanny Raś, Przewodniczącej Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sejnach, która podzieliła się oczekiwaniami rolników i społeczności wiejskiej w kontekście WPR.

Prezentacje do pobrania:

►Rolnictwo polskie 20 lat po akcesji do UE –wykorzystane szanse, skutki i wyzwania - prof. dr hab. Walenty Poczta

Instytucjonalne uwarunkowania wsparcia finansowego polskiego rolnictwa z funduszy UE - dr Mirosław Drygas 


►Nie chcemy realizować polityki rolnej bez udziału rolników
►Duża dyskusja o polskim rolnictwie. KRiR zorganizowała konferencję w Sejmie 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2544821