Konferencja nt. funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności


„Wspólne działania na rzecz zwiększenia sprzedaży bezpośredniej jako element dywersyfikacji dochodów rolnika” - to temat konferencji, która odbyła się w dniu 4 kwietnia 2022 r. w siedzibie Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie.

Konferencję zorganizowała Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie, pełniąca rolę beneficjenta i członka grupy operacyjnej realizującej projekt pn.: „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem konferencji była wymiana poglądów na temat rozwiązań organizacyjnych krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁD) jako szansy dla zwiększenia sprzedaży żywności wytworzonej przez lokalnych producentów. W głównej mierze uwaga miała być skoncentrowana na możliwościach zastosowania KŁD, wykorzystujących interaktywne platformy IT PLM, na rozproszonych rynkach producentów żywności i konsumentów, z pominięciem pośredników.

W konferencji uczestniczyli rolnicy zainteresowani sprzedażą bezpośrednia swoich produktów w zorganizowany sposób zbiorowy. Zgodnie z programem konferencji, uczestnicy wysłuchali wystąpień czterech prelegentów.

  • Ogólne informacje o projekcie oraz stan zaawansowania projektu i planowane działania omówiła dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  • Pani Barbara Sałata - pracownik Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (OT w Radomiu) omówiła organizację rynków rolnych oraz systemów KŁD, jak również możliwości zastosowania KŁD jako szansy dla rozwoju sprzedaży żywności z gospodarstwa.
  • O potrzebach, uwarunkowaniach i możliwościach rozwoju sprzedaży bezpośredniej, w kontekście założeń projektu, mówił Rafał Serafin - Prezes Zarządu ISO-TECh Sp. z o.o.
  • Na zakończenie spotkania, temat wypracowania innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych zreferował dr hab. Marian Kachniarz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat działań na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych.

Dorota Korepta-Kura, biuro MIR w Krakowie


►Zapraszamy do udziału w konferencji nt. funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności, 30-03-2022
 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2038103