Konferencja nt. zastosowanie białka owadziego w żywieniu zwierząt


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na konferencję pn.: Zastosowanie białka owadziego w żywieniu zwierząt, realizowaną w ramach projektu badawczego GOSPOSTRATEG pt: „Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP”.

Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z wynikami realizacji projektu. W ramach którego została opracowana  strategia  rozwoju  produkcji  białka owadów w celu  poszukiwania alternatywnych źródeł białka w stosunku do śruty sojowej genetycznie zmodyfikowanej  z  przeznaczeniem  na  pasze.

Zadania projektu obejmowały przeprowadzenie badań, na podstawie których nastąpiła selekcja gatunków owadów możliwych do hodowli w warunkach krajowych. Określenie optymalnych parametrów hodowli owadów i technologii produkcji PAP oraz zasad  jego przetwarzania i stosowania w żywieniu zwierząt. Na tej podstawie dokonano analizy  opłacalności  zastosowania  technologii produkcji PAP wraz z wytyczania w jaki sposób tę technologię zastosować.

Jednocześnie chów owadów może stać się ciekawą alternatywą na wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych z przemysłu rolno – spożywczego.

Program konferencji

1. Zagospodarowania ubocznych produktów przemysłu spożywczego i paszowego oraz odpadów spożywczych w hodowli owadów.

2. Charakterystyka entomologiczna, fizjologia i rozwój hodowli dwóch gatunków owadów Hermetia Illucens i Tenebrio Molitor w skali fermowej i domowej.

3. Sytuacja w branży hodowli owadów w Polsce, Europie i świecie. Prace legislacyjne UE w zakresie wykorzystania owadów na cele paszowe i żywnościowe.

4. Praktyczne aspekty założenia i prowadzenia hodowli Mącznika młynarka.

5. Owady w przyrodzie i życiu człowieka.

Czas trwania szkolenia 9:30-16:00

Konferencja odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. w CDR w Brwinowie.

Termin przesyłania zgłoszeń: do 26 października 2020 r.
Forma zgłoszenia: wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres e-mailowy: m.borzadek@cdr.gov.pl w formie edytowalnej „doc” oraz skanu w pdf lub jpg
Liczba miejsc na konferencji – 40
O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszty: udział w konferencji jest bezpłatny.
Podczas konferencji będą obowiązywały zasady związane z organizacją wydarzeń w czasie epidemii wirusa COVID-19, w tym m.in. zachowanie dystansu min. 1,5 metra między uczestnikami, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk.

Pliki do pobrania:

►Karta zgłoszenia

Źródło: CDR


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1316305