Konieczna aktualizacja cen interwencyjnych w sektorze zbóż


►W piśmie z dn. 06.06.2024 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa w sprawie regulacji rynku zbóż.

Delegaci Krajowej Rady wnioskują o ponowne podjęcie działań na forum Unii Europejskiej w celu aktualizacji cen interwencyjnych w sektorze zbóż. W związku z niestabilną sytuacją na rynku zbóż związaną z agresją Rosji na Ukrainie oraz niekontrolowanym napływem do Polski i innych krajów UE zboża, zarówno z Rosji jak i z Ukrainy, konieczne jest wprowadzenie wszelkich możliwych działań stabilizujących rynek. Należy do nich również urealnienie wysokości cen interwencyjnych, co w naszej opinii przyczyni się do zdjęcia z rynku nadwyżki zboża i przywrócenia rów nowagi na rynkach rolnych w UE.

Brak skutecznych działań interwencyjnych może doprowadzić do upadku wielu gospodarstw rolnych, co w konsekwencji może przełożyć się na brak bezpieczeństwa żywnościowego kraju.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2544744