Konsultacje projektu rozporządzenia dot. dzierżawy ośrodka produkcji rolniczej


Na stronie ►Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (RCL) zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych, liczbie punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzajów dowodów potwierdzających ich spełnienie. Projekt jest obecnie w fazie konsultacji publicznych​.

►Projekt rozprządzenia do pobrania 

Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 07.05.2024 r. na adres: mir@mir.krakow.pl lub marciszewski@krir.pl.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2544822