Konsultacje projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkich uczestników łańcucha dostaw do zapoznania się projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w ramach konsultacji publicznych.

Uwagi można zgłaszać do 5 marca 2021 r.
Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (►nr UC72 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Znajdują się tam również informacje dotyczące sposobu zgłaszania uwag

Projekt ustawy ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 59).

Źródło: MRiRW


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1801987