Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich


Na stronie internetowej ►Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wraz z uzasadnieniem i OSR (UD37 w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów).

W projekcie ustawy proponuje się rozszerzenie katalogu upraw, do których stosowane będą z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych o słonecznik, facelię, len, konopie włókniste, bobowate drobnonasienne, rośliny zielarskie i gorczyca oraz doprecyzowanie uprawy gryki jako zboża oraz soi jako rośliny z rodziny bobowatych mieszczących się w dotychczasowym katalogu upraw. Przewiduje się, że zwiększy to powierzchnię ubezpieczonych upraw rolnych o ok. 100 tys. ha.

Ponadto biorąc pod uwagę że zgodnie z pkt 411 Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich (Dz. Urz. UE 2022 C 485/1) intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów składki ubezpieczeniowej - w projekcie ustawy proponuje się podniesienie maksymalnej wysokości dopłat z budżetu państwa do składki producenta rolnego z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z 65% do 70%. W 2016 r. podwyższono dopłaty do składek ubezpieczenia z 50 do 65% i utrzymywano ten poziom dopłat przez kolejne lata. Przewiduje się, że powyższe podwyższenie o 5% dopłat do składek powinno zachęcić producentów rolnych do zwiększenia powierzchni ubezpieczonych upraw rolnych o 10% ( o ok. 365 tys. ha) przy założeniu że po wzroście dopłat z 50 do 65% w 2023 r. w porównaniu do 2015 r. wzrost powierzchni ubezpieczonych upraw wyniósł 30%, a w 2022 r. wzrost wyniósł 45%. Ponadto zapewni to ujednolicenie wysokości dopłat z dopłatami do składek ubezpieczenia od chorób zwierząt. Przyczyną spadku liczby ubezpieczonych w 2023 roku względem 2022 roku było mniejsze od zakładanego, zwłaszcza w sezonie jesiennym, zainteresowanie producentów rolnych dotowanymi ubezpieczeniami, na co miały wpływ niższe ceny skupu płodów rolnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (pdf)

►Ocena skutków regulacji (pdf) 

Prosimy o przekazanie opinii w terminie do 26 kwietnia 2024 r. na adres mir@mir.krakow.pl.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2544785