Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia dot. poddziałania Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW 2014-2020


Ministerstwo rolnictwa informuje (►pismo z dn. 08.12.2021 r.), że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w ►Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony zmieniony projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji został przekazany do konsultacji publicznych oraz uzgodnień.

Uwagi do ww. projektu rozporządzenia proszę przekazać do dnia 20.12.2021 r., na adres poczty elektronicznej jakub.stepien@minrol.gov.pl. Niezgłoszenie uwag w powyższym terminie potraktowane zostanie jako rezygnacja z przedstawienia stanowiska. Skrócony termin na zgłoszenie ewentualnych uwag wynika z tego, że projekt został już uzgodniony i zaopiniowany, jednak z uwagi na wprowadzenie do projektu rozporządzenia zmiany merytorycznej w § 3 ust. 2a rozporządzenia zmienianego, projekt został ponownie przekazany do uzgodnień, konsultacji i opiniowania.

►Projekt rozporządzenia z dn. 26.11.2021 r. (pdf)


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1739953