Konsultacje rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 81


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810


►Projekt rozporządzenia

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 8 marca 2019 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie
W dniu 28 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, zakazujące stosowania 235 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 wpisanych w 30 wydaniu Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.  Powyższe rozporządzenie było zmieniane rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia: 8 maja 2013 r. (Dz.U. poz. 590), 20 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 641), 5 maja 2015 r. (Dz.U. poz. 688), 18 kwietnia 2016 r. (Dz.U. poz. 582), 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. poz. 830) oraz z 30 marca 2018 r. (Dz.U. poz. 781).
Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia w przepisach krajowych odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, której materiał siewny jest zakazany do stosowania w uprawie w kraju, a które to odmiany znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium Unii Europejskiej i są wpisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. W związku z tym, że każdego roku we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych są dokonywane zmiany polegające na wpisaniu nowych odmian MON 810 bądź usunięciu części z nich z unijnego katalogu, zaproponowane zmiany są podyktowane potrzebą aktualizacji wykazu odmian zakazanych do stosowania w Polsce z wykazem odmian dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej. Zmiana krajowego wykazu odmian będzie polegała na dopisaniu odmian, które zostały dopisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych lub usunięciu odmian, które zostały z niego usunięte. Krajowy wykaz zakazanych odmian powinien zostać zaktualizowany przed rozpoczęciem okresu wiosennych siewów kukurydzy tj. do kwietnia 2019 r.
 
Istota rozwiązań ujętych w projekcie
Projektowane rozporządzenie uaktualnia wykaz odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, których materiał siewny jest zakazany do stosowania w Polsce od dnia 28 stycznia 2013 r.

Licznik odwiedzin: 1008237