Konsultacje społeczne KE dot. prowadzenia rejestrów przez podmioty zajmujące się rolnictwem ekologicznym


Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne (Feedback mechanism) projektu rozporządzenia pn. Commission proposal for a delegated Regulation amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 as regards the requirements for record keeping for operators in organic production (ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do wymogów dotyczących prowadzenia rejestrów przez podmioty zajmujące się produkcją ekologiczną).

Opinie do ww. projektu można zgłaszać na stronie internetowej:
►https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12529-Organic-production-Requirements-for-keeping-records

Termin nadsyłania opinii do KE upływa 11 maja 2021 r. (północ czasu brukselskiego).
Zachęcamy do zapoznania się z tym projektem i ewentualnego zgłoszenia uwag.
W załączeniu robocze tłumaczenie:


 

punktator

Przydatne linki


KSOW - projekty realizowane przez MIR w 2021 r.

► Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych - wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie

► Współczesna kobieta w środowisku wiejskim - wyjazd studyjny na Węgry i do Rumunii

► Magia ziół i miodów dla zdrowia i zwiększenia dochodów - szkolenia i zajęcia praktyczne

► Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca - wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec

► Chusty malowane - warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich

URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1446840