Koszty utylizacji padłych dzików pokrywa rolnik


Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zgodnie z wnioskiem przyjętym w trakcie XVI  Posiedzenia KRIR V kadencji, zwrócił się do ministra rolnictwa w sprawie problemów z pokrywaniem kosztów utylizacji podłych dzików na terenach należących do rolników. Sekretarz stanu Sz. Gizyńskiego przekazał odpowiedź w tej sprawie, dotyczącą sposobów utylizacji dzików. Wynika z niej, że koszty usuwania i utylizacji zwłok dzików wolnych od wirusa ASF, z terenów prywatnych objętych restrykcjami, należą do rolników właścicieli tych terenów. Mogą jednak oni ubiegać się o refundację kosztów do 170 zł, w przypadku wydania nakazu przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę, zagospodarowania w określony przez nich sposób zwłok dzików.

Samorząd rolniczy liczy, że ministerstwo rolnictwa oraz resort środowiska w trybie pilnym doprowadzą do zmian przepisów umożliwiających pokrywanie przez Skarb Państwa, bez zbędnych procedur, kosztów usuwania zwłok dzików z terenów objętych ASF. W przeciwnym razie zarówno rolnicy jak i właściciele lasów zaprzestaną zgłaszania przypadków padłych dzików na ich terenach, co ograniczy skuteczne zwalczanie i wykrywanie wirusa ASF w populacji dzików.

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 1030106