Krowy wypasane na uwięzi nie mają polepszonego dobrostanu


Krajowa Rada Izb Rolniczych w dniu 29 września zwróciła się do MRiRW o rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu MRiRW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.poz.382), w taki sposób, aby było możliwe otrzymanie płatności w wariancie 2.1 w przypadku rolników posiadających do 5 krów mlecznych wypasanych na uwięzi.
W odpowiedzi z dnia 13 października 2020 r. Ministerstwo wyjaśnia co następuje: "(...) Zgodnie z przepisami UE (PE i Rady nr 1305/2013) płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt, mają na celu rekompensować rolnikom całość, bądź część dodatkowych poniesionych kosztów oraz utraconych dochodów w wyniku podjętego zobowiązania. Ponadto, płatności takie mogą być wypłacane jedynie rolnikom, którzy zapewnią zwierzętom warunki utrzymania polepszone względem obowiązujących powszechnie wymogów w tym zakresie.(...) W działaniu Dobrostan zwierząt 2014-2020 w ramach wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych  - wypas założono, że w przypadku krów mlecznych wypas będzie polegał na swobodnym spasaniu całości lub części pastwiska, a co za tym idzie wprowadzono wymóg wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych bez uwięzi. Należy bowiem zauważyć, że utrzymywanie podczas wypasu krów na uwięzi przeczyłoby zasadom podwyższonego dobrostanu zwierząt i nie sprzyjałoby poprawie warunków bytowych zwierząt."
W załączniku pełna odpowiedź MRiRW.


źródło: KRIR

Załączniki


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1339553