Kurs z zakresu ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania w Ludzmierzu


W dniu 27.08.2021 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Ludźmierzu w pow. nowotarskim odbył się „Kurs z zakresu ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania oraz kwalifikacji osób do przeprowadzania uboju poza rzeźnią na użytek własny”, zorganizowany Małopolską Izbę Rolniczą.

Kurs przeprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu Pan Krzysztof Gałązka wraz z pracownikami Inspektoratu. Uczestniczyło w nim 80 rolników z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, każdy otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Osoby dokonujące uboju w gospodarstwie na własny użytek muszą być pełnoletnie oraz posiadać kwalifikacje zapewniające wykonywanie czynności bez niepotrzebnego bólu, niepokoju czy cierpienia zwierząt. Przepisy pozwalają na ubój na użytek własny cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz. Mięso pochodzące z uboju gospodarczego powinno być przeznaczone na użytek rolnika lub jego rodziny i nie może być sprzedawane. Istnieje wymóg poinformowania na piśmie powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze uboju (z wyjątkiem drobiu i zajęczaków) na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju. Małopolską Izbę Rolniczą reprezentował członek Zarządu Karol Zachwieja.

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu


 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2151603