MRiRW czeka na propozycje tematów badawczych w ramach dotacji do badań w rolnictwie ekologicznym


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2004 r. udziela dotacji do badań w zakresie rolnictwaekologicznego. Badania te, prowadzone są przez państwowe instytuty badawcze, wyższe uczelnie rolnicze oraz placówki Polskiej Akademii Nauk.

W ramach prowadzonych dotychczas badań duży nacisk położony był w szczególności na współpracę pomiędzy organizacjami producentów i przetwórców, a ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w zakresie rolnictwa ekologicznego. Preferowano badania, które były prowadzone w ścisłej kooperacji z organizacjami zrzeszającymi producentów ekologicznych oraz uwzględniały oczekiwane i przygotowywane zmiany w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego, a także ukierunkowane były na znalezienie innowacyjnych rozwiązań pojawiających się problemów, zarówno w produkcji rolniczej, jak i w przetwórstwie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o przesyłanie propozycji tematów badawczych w zakresie produkcji ekologicznej, które mogłyby być realizowane w 2022 r. i jednocześnie będą miały charakter badań jednorocznych. Zaproponowane tematy badawcze bądź zagadnienia wymagające dalszej analizy, które mogłyby stanowić podstawę współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi, powinny być przedstawione w sposób precyzyjny, ułatwiający ich późniejszą realizację.

Po zidentyfikowaniu występujących problemów oraz zgłaszanych przez producentów potrzeb przygotowane będzie ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierające listę tematów, o realizację których będą mogły występować państwowe instytuty badawcze, wyższe uczelnie rolnicze oraz placówki Polskiej Akademii Nauk.

Lista tematów i obszarów badawczych, w ramach których będzie można składać wnioski o dotacje do badań, ogloszona zostanie do dnia 30 września 2021 r.

Propozycje tematów można zglaszać w terminie do 27 sierpnia 2021 r., na adres: ►marta.szumanska@minrol.gov.pl.

Źródło: MRiRW


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1543144