MRiRW o uruchomieniu procedury antymonopolowej na rynku owoców miękkich


W odpowiedzi na wniosek KRIR dotyczący uruchomienia procedury antymonopolowej  przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rynku owoców miękkich, resort rolnictwa poinformował, że w bieżącym sezonie zbiorów owoców do Prezesa UOKiK napływają zawadomienia i sygnały dotyczące możliwych nieprawidłowości. Sygnały te dotyczą narzucania rolnikom niskich cen i uciążliwych warunków skupu owoców w szczególności owoców miękkich. Wśród podnoszonych przez skarżących przyczyn niskich cen skupu pojawia się również podejrzenie zawarcia zmowy cenowej przez przedsiebiorców zajmujących się skupem lub przetwórstwem tych produktów. Jak poniformował MRiRW, Prezes UOKiK bada sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach, aktualnie prowadzone są działania mające pomóc w weryfikacji nieuczciwych zachowań mogących być przyczyną trudnej sytuacji na rynku owoców.
W odniesieniu do praktyk stanowiących przejaw nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej zostało wszczęte postępowanie przez Prezesa Urzędu mające na celu wstępne ustalenie czy wobec dostawców warzyw i owoców w szczególności truskawki, porzeczki czarnej i czerwonej, borówki amerykańskiej, aronii i maliny są stosowane praktyki nieuczciwe wykorzystujące przewagę kotraktową.  
Obecnie w toku są także prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej kontrole w punktach skupu dotyczące funkcjonowania tych podmiotów w zakresie skupu świeżych owoców miękkich  w tym w szczególności warunków zawieranych umów pomiędzy pzedsiębiorcami zajmującymi się obrotem ww. owocami na poszczególnych szczeblach rynkowych oraz sposobu ustalania cen w obrocie tymi produktami.
W ramach współpracy z UOKiK, KOWR podjął działania kontrolne nabywców owoców miękkich w zakresie wykonywania obowiązku zawierania umów z dostawcami owoców w formie spełniającej warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego i krajowego.

Źródło: KRIR

Licznik odwiedzin: 887904