MRiRW w sprawie zakupu nieruchomości rolnych przez młodych rolników


Na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR w ►piśmie z dn. 17.05.2023 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa w sprawie zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, aby umożliwić zakup nieruchomości rolnych przez młodych rolników.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego daje możliwość nabywania gruntów rolnych za zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa osobom fizycznym, zamierzającym powiększyć gospodarstwo rolne, jeżeli przyznano jej pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6  lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziano również płatność w ramach interwencji I.11. Premie dla młodych rolników, dlatego wnioskujemy o nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, aby umożliwić zakup gruntów rolnych o powierzchni większej niż 1 ha przez osoby, którym zostanie przyznana pomoc PS WPR 2023-2027.

W odpowiedzi (►pismo z dn. 29.05.2023 r.), resort poinformował, że wnioskowana zmiana ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego1, mająca na celu umożliwienie zakupu gruntów przez osoby, korzystające z pomocy, o której mowa w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - została już wprowadzona.

Są to mianowicie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 20272, która weszła w życie w dniu 15 marca 2023 r. Ustawą tą zostały zmienione stosowne przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. art. 2a ust. 4 pkt 3 lit. a i b oraz art. 2b ust. 4 pkt 1 lit. e).

1 Dz.U. z 2022 r. poz. 2569, z późno zm.
2 Dz.U. poz. 412"

Źródło: KRIR 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2151508