MRiRW w sprawie zwrotu podatku akcyzowego


W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, MRiRW wyjasnił, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  wnioski o zwrot podatku akcyzowego producencie rolni mogą składac w terminach: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego  oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
W związku z powyższym faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w lipcu 2018 r można uwzględnić do zwrotu podatku akcyzowego tylko w drugim terminie 2018r ponieważ zakup oleju napędowego powinien dotyczyć 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wnniosku o zwrot podatku akcyzowego.

 

Licznik odwiedzin: 947700