MRiRW ws. naliczania rekompensat za suszę w przypadku łąk


W odpowiedzi na ►pismo KRIR z dn. 22.04.2024 r. w sprawie naliczania rekompensat za suszę w przypadku łąk, minister rolnictwa, w piśmie z dn. 06.06.2024 r. udzielił poniższych wyjaśnień.

"(...) zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz.U 2005 nr 150 poz. 1249) nie przysługują z budżetu państwa dopłaty do ubezpieczenia łąk.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z § 13 zze ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 27 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 187), pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ponadto w związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami odnośnie określania poziomu szkód w uprawach wielokośnych, uprzejmie informuję, że w przypadku upraw wielokośnych np. łąk, w aplikacji publicznej straty w całym sezonie wegetacyjnym są prezentowane osobno dla każdego z pokosów i mogą przybierać wartość od 0% do 100% dla każdego z pokosów. A zatem szkód tych nie można sumować.

Łączna roczna wartość produkcji w przypadku łąk została podzielona pomiędzy poszczególne pokosy w przypadku uprawy dwukośnej: I pokos 60% średniej rocznej produkcji z danej uprawy, II pokos 40% średniej rocznej produkcji z danej uprawy. Oznacza to, że aby obliczyć łączny procent szkód w łące dwukośnej należy procent szkód w pierwszym pokosie wskazany w raporcie pomnożyć, przez 0,6. Natomiast procent szkód w drugim pokosie pomnożyć przez 0,4 i tak obliczone procenty zsumować.

Niezależnie od powyższego informuję, że zgodnie z art. 469 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2027 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478, z późn.zm.) prawo do dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi przysługuje właścicielom zalanych gruntów dopiero po wyczerpaniu trybu administracyjnego."


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2544758