MRiRW: Profesjonalne Instytucje Otoczenia Biznesu wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na konferencję

pn. „Profesjonalne Instytucje Otoczenia Biznesu wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”,
która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. w Warszawie (Hotel Novotel).

Celem głównym konferencji jest wsparcie procesu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez integrację instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ich promocja oraz poprawa jakości i efektywności świadczonych usług.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie tej na obszarach wiejskich i w małych miastach, jest kluczowe z uwagi na rolę jaką spełnia w społeczno-gospodarczym rozwoju kraju, biorąc pod uwagę specyfikę obszaru działalności. Wpływa to na tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców wsi, poprawy jakości życia i pracy na obszarach wiejskich, a w konsekwencji wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów.

Instytucje Otoczenia Biznesu pełnią istotną rolę w życiu gospodarczym obszarów wiejskich. Ich rozwój oraz poprawa warunków funkcjonowania w dużej mierze zależą od możliwości nawiązywania współpracy pomiędzy jednostkami tego typu, transferu wiedzy i wymiany doświadczeń, jak również od dostępności informacji o ofercie i prowadzonej działalności wśród mieszkańców wsi.

Podczas konferencji przedstawiciele instytucji państwowych podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz podejmą próbę sformułowania rekomendacji na przyszłość. Będzie również możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przez stowarzyszenia i inne podmioty działające na obszarach wiejskich.

►Szczegółowy program konferencji

Konferencja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r., w Hotelu Novotel**** Warszawa
Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa.

Udział w konferencji należy potwierdzić w terminie do 30 listopada 2022 r. przesyłając informację na adresy e-mail:

1) agnieszka.skretowska@minrol.gov.pl oraz
2) barbara.chydrasinska@minrol.gov.pl

W związku z ograniczoną liczbą miejsc o uczestnictwie w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1930769