Małopolska Izba Rolnicza z wnioskami do KRIR


Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej po analizie wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 8 października 2018r. oraz wniosków zgłoszonych w dniu 4 października 2018r. podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, przesłał  do KRIR propozycje wniosków w ramach interwencji oraz propozycji przesyłanych do administracji państwowej. 

 

Wnioski MIR skierowane do KRIR

Licznik odwiedzin: 887594