Magia ziół i miodów dla zdrowia i zwiększenia dochodów, szkolenia i zajęcia praktyczne


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

«««♦»»»

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn.

Magia ziół i miodów dla zdrowia i zwiększenia dochodów

Operacja zakłada organizację sześciu 1-dniowych szkoleń połączonych z zajęciami praktycznymi dla: rolników, rolników ekologicznych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli LGD, doradców PZDR z województwa małopolskiego, w sześciu powiatach: wadowickim, oświęcimskim, suskim, myślenickim, nowotarskim i krakowskim – łącznie dla 90 osób. Celem operacji jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z uprawą, pozyskiwaniem oraz samodzielnym wytwarzaniem produktów z ziół i miodów, a także z ich sprzedażą. Zdobyte podczas szkoleń umiejętności przyczynią się do zwiększenia świadomości uczestników szkoleń na temat możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów, a tym samym do uatrakcyjnienia oferty agroturystycznej oraz rozwoju drobnych gospodarstw.

Partnerzy projektu:

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


Informacje o kolejnych etapach realizacji operacji:

►Magia ziół i miodów, nabór na szkolenie w pow. suskim, 01-09-2021
 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1764213