Na szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin wystarczy jeden typ opryskiwacza - w zależności od grupy odbiorców


W kwietniu br. Zarząd KRIR przekazał ►opinię samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. 

Zmiana w/w rozporządzenia polega między innymi na wprowadzeniu zmian w wymogach dotyczących zajęć praktycznych prowadzonych przez podmioty prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Proponowana zmiana w § 3 w pkt w lit. b tiret pierwszy wprowadza określenie "opryskiwacz ciągnikowy lub sadowniczy..." co sugeruje wykorzystanie na szkoleniach w zależności od potrzeb opryskiwacza polowego lub sadowniczego. Natomiast w uzasadnieniu nowelizacji rozporządzenia mowa jest o wykorzystaniu opryskiwacza "ciągnikowego polowego i sadowniczego", co sugeruje konieczność zapewnienia obu typów opryskiwaczy na jednym szkoleniu, co jest nieuzasadnione.

Zmiana nowelizacji rozporządzenia dotycząca zajęć praktycznych przez podmioty prowadzące szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie powinna brzmieć w § 3w pkt 2 "opryskiwacz polowy lub sadowniczy", a o wyborze sprzętu decydować powinna jednostka szkoląca.
Zapis dotyczący nowego wzoru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin jest wskazany, umieszczenie imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia będzie większym uwiarygodnieniem dokumentu.

W piśmie z dn. 29 maja br. resort rolnictwa przekazał odpowiedź MRiRW na uwagi KRIR, z których wynika, że po zmianie rozporządzenia, zgodnie z uwagami KRIR, podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin będzie mógł do zajęć praktycznych wykorzystywać opryskiwacz ciągnikowy polowy lub opryskiwacz sadowniczy, w zależności od grupy odbiorców szkolenia - rolników lub sadowników, a nie jak dotychczas dysponować zawsze obydwoma typami opryskiwaczy.

►Pismo MRiRW z dn 29.05.2019 r.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1088482