Nabór kandydatów do pracy w okręgowych komisjach wyborczych


Małopolska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych.

►Uchwała nr 10/Z/2023/VI Zarządu MIR z dnia 14 lipca 2023 r. - zgłaszanie kandydatów do OKW

W wyborach do izb rolniczych okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji może zostać jedynie osoba będąca członkiem Małopolskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej

Wyboru członków komisji okręgowych dokonuje komisja wojewódzka spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

  • współdziałanie w wykonywaniu zadań wyborczych z wójtem, burmistrzem (lub prezydentem), w sprawach właściwego i terminowego sporządzenia spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym,
  • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  • zarządzenie druku kart do głosowania,
  • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do komisji okręgowych w terminie od 18.07.2023 r. do dnia 28.07.2023 r. 

  • do koordynatorów gminnych zajmujących się wyborami do izb rolniczych w godz. pracy urzędów, lub
  • do biur Małopolskiej Izby Rolniczej w godz. 8:00 do 15:00.

Adresy i kontakty do biur MIR dostępne są na stronie ►www.mir.krakow.pl

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata do komisji okręgowej:

  • zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniem o członkostwie w Małopolskiej Izby Rolniczej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
  • pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej (jeżeli dotyczy)

Dokumenty do pobrania:

►Zgłoszenie kandydata (►docx►pdf)
►Pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania (►docx►pdf


Powiązane wpisy zamieszczone na stronie internetowej MIR:

►Informacje o wyborach do izb rolniczych w 2023 r., 15-05-2023 
►Nabór kandydatów do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej MIR, 15-05-2023 
►Skład WKW do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia MIR na kadencję 2023-2027, 29-05-2023 
►Wybory do izb rolniczych 2023: informacje i dokumenty dla kandydatów do rad powiatowych MIR, 01-06-2023 
►Wybory do izb rolniczych: I posiedzenie WKW MIR, 05-06-2023 
►Wzór pisma do US ws. wykazu płatników podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, 14-07-2023 

►Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej w 2023 r. - działalność OKW - procedury i dokumenty do pobrania, 17-07-2023 
►Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej w 2023 r. - działalność WKW - procedury i dokumenty do pobrania, 17-07-2023 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2250995