Nabór uczestników na wyjazd studyjny do Francji


Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór uczestników na wyjazd studyjny do Francji (Region Owernia-Rodan-Alpy).

Celem wyjazdu jest lobbowanie na rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży produkowanej przez nich żywności na takich samych (lub zbliżonych) zasadach jakie obowiązują we Francji – szczególnie w kwestii zakwalifikowania tzw. zbiorowych punktów sprzedaży jako działalności rolniczej, oraz zwiększenia możliwości w zakresie miejsc prowadzenia sprzedaży produktów o lokalne punkty sprzedaży detalicznej (targowiska, sklepy, restauracje i stołówki), funkcjonujące na obszarze powiatu, w którym rolnik prowadzi działalność oraz na terenie powiatów ościennych.

Liczba uczestników wyjazdu: 20 osób

Termin: 24-28 czerwca 2018 r. 

Do udziału w wyjeździe zapraszamy małopolskich rolników, właścicieli gospodarstw rolnych lub członków ich rodzin pracujących w gospodarstwie, którzy prowadzą działalność w ramach sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego lub MLO lub zamierzają zajmować się rolnictwem i rozwijać swoją działalność w zakresie drobnego przetwórstwa i sprzedaży własnych produktów na lokalnym rynku. 
Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby w wieku do 35 roku życia.

-----------  ----------  -----------

Planowany, ramowy program wyjazdu studyjnego:

I dzień (niedziela 24 czerwca):

  • wylot z Krakowa do Lyonu
  • przejazd z lotniska do miejsca zakwaterowania, kolacja 

II-IV dzień (poniedziałek 25 czerwca – środa 27 czerwca):

  • spotkanie/seminarium w siedzibie Regionalnej Izby Rolniczej w Lyonie, z udziałem francuskiego eksperta w dziedzinie sprzedaży żywności przez rolników (prelekcja dot. wymogów sanitarnych, przepisów podatkowych oraz marketingu oferowanych produktów);
  • wizyta w zbiorowym punkcie sprzedaży (sklep w którym grupa rolników sprzedaje wyprodukowane we własnych gospodarstwach płody rolne /surowce/ oraz wytworzoną z nich żywność: sery, pieczywo, makarony, przetwory owocowe i warzywne itp.), spotkanie z francuskimi rolnikami sprzedającymi swoje produkty w tym punkcie: omówienie zasad funkcjonowania, działań marketingowych i własnych doświadczeń wynikających z prowadzenia tej działalności spotkanie;
  • wizyta w dwóch gospodarstwach rolnych wprowadzających na lokalny rynek żywność wytworzoną z własnych surowców (przetworzone produkty roślinne i/lub zwierzęce), w ramach co najmniej dwóch spośród wymienionych działalności tj.: sprzedaż w gospodarstwie; sprzedaż w zbiorowym punkcie sprzedaży; sprzedaż na targowisku; dostawy do lokalnych stołówek; sklepów, restauracji; sprzedaż obwoźna; sprzedaż przez Internet;
  • spotkanie z przedstawicielami władz regionu (w Regionalnej Izby Rolniczej w Lyonie), na które zaproszeni zostaną również francuscy parlamentarzyści oraz europarlamentarzyści, poświęcone działaniom polityczno-gospodarczym wspierającym tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w branży rolno-spożywczej;
  • zwiedzanie targu Les Halles de Lyon im. Paula Bocuse’a (słynny targ nazywany „brzuchem Lyonu”. Swoje wyroby prezentuje tu ok. 60 wystawców regionalnych produktów tj. sery, wędliny, pieczywo, ryby, wino, mięso);
  • zwiedzanie targu Croix Rousse w Lyonie (popularny targ na świeżym powietrzu, na którym zaopatrują się mieszkańcy Lyonu, można tam znaleźć wysokiej jakości regionalne produkty w dobrych cenach. Swoje produkty wystawia tam 100 – 200 producentów serów, wędlin, warzyw, owoców i.in.).

V dzień (czwartek 28 czerwca):

  • przejazd na lotnisko, wylot do Krakowa.

-----------  ----------  -----------

W ramach wyjazdu uczestnicy mają zapewnione:
− przelot samolotem
− transport na terenie Francji miejscowym autokarem
− zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z programem (4 noclegi, 4 śniadania, 3 obiady, 4 kolacje)
− ubezpieczenie KL i NNW
− opiekę pilota 
− tłumacza 

Na zgłoszenia czekamy do 30 maja br.
Prosimy o zgłoszenia telefonicznie lub drogą mailową   

podając poniższe dane:

− imię i nazwisko
− data urodzenia
− nr tel.
− e-mail
− krótką charakterystykę prowadzonej/planowanej działalności (pow. upraw, rodzaj produkcji itp.).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z biurem MIR w Krakowie 

Osoba do kontaktu:
Jolanta Kałmuk
Małopolska Izba Rolnicza
os. Krakowiaków 45 A/15
31-964 Kraków
Tel./fax (012) 643 17 62
e-mail: j.kalmuk@mir.krakow.pl

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1415692