Nadal nie wiadomo czy powstaną ubojnie rolnicze


W połowie maja br. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała uwagi do projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o malej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, dotyczące funkcjonowania tzw. rzeźni rolniczych. 

Z otrzymanej w tej sprawie odpowiedzi (►pismo z MRiRW z dn. 23.07.2019 r.) wynika, że uwagi samorządu rolniczego dotyczące m.in. obszaru działalności rzeźni i limitów uboju drobiu i zajęczaków zostały przyjęte.

Jednakże przesłane wyjaśnienia dotyczące szczegółowych uregulowań funkcjonowania ubojni rolniczych nie rozwiały wątpliwości co do ułatwień dla rolników zamierzających prowadzić ubojnie celem wprowadzania na rynek mięsa i jego przetworów ze zwierząt pochodzących z własnego chowu lub świadczyć usługowo taką działalność dla innych gospodarstw.

Dotyczy to zwłaszcza nabycia kwalifikacji do uboju, zatwierdzenia zakładu, nadzoru weterynaryjnego, kosztów badań laboratoryjnych bakteriologicznych, kwestii prowadzenia działalności gospodarczej i związanym z tym opodatkowaniem i ubezpieczeniem w ZUS. Wydaje się, że bez wprowadzenia dalszych ułatwień prawno-legislacyjnych w tych zakresach, ekonomicznie dla gospodarstwa będzie to w małym stopniu opłacalne i  rolnicy będą się długo zastawiali czy po wejściu w życie rozporządzenia rozpocząć dodatkowo działalności w zakresie uboju zwierząt np. dla potrzeb prowadzanego przez nich Rolniczego Handlu Detalicznego.

Źródło: KRIR 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1088523