Napięta sytuacja na rynku zbóż sprzyja podwyżkom cen


Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych obniżył prognozy tegorocznych zbiorów. Według jego oceny kukurydzy będzie o 4 proc. mniej, niż spodziewano się wcześniej. Analitycy oceniają, że bilans kukurydzy będzie napięty nie tylko w USA, ale także w innych krajach. Cena etanolu wzrosła do ok. 2,7 dol. za galon – to o dolar więcej niż rok temu. Notowania etanolu są zresztą najwyższe od pięciu lat. Wysokie ceny kukurydzy, na bazie której produkuje się bioetanol w Stanach Zjednoczonych, windują także notowania innych roślin oleistych, które stanowią bazę do produkcji estrów. To przełoży się nie tylko na wyniki spółek z branży spożywczej, ale także na działalność koncernów paliwowych, które obowiązkowo dodają biopaliwa do benzyny i oleju napędowego. – Mimo że PKN Orlen zawarł umowy w ubiegłym roku, bardzo prawdopodobne jest, iż ceny dostarczanych biokomponentów zawierają zapis, że są korygowane w razie dużych odchyleń od ceny kontraktowej z dnia zawarcia umowy – ocenia Piotr Burzyński, analityk DM BZ WBK. Według analityków Strategie Grains w bieżącym sezonie unijna produkcja zbóż ogółem wyniesie 282 mln ton, tj. o 2,6 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Więcej będzie pszenicy miękkiej (wzrost o 2 proc., do 130 mln ton), kukurydzy (aż o 10 proc., do 60,7 mln ton) oraz żyta (o 2 proc., do 7,9 mln ton). Spadek zbiorów odnotowany zostanie natomiast w przypadku takich gatunków jak pszenica durum (z 9 mln ton do 8 mln ton) oraz jęczmień (z 53,1 mln ton do 52,7 mln ton). Jeśli zbiory rzeczywiście wyniosą tyle, ile w sierpniowych prognozach, to nadal należy je uznać za stosunkowo wysokie. Problemem jest jednak nadmierne zużycie kukurydzy w USA przez przemysł biopaliwowy – drenujący rynek z tego surowca – ocenia Zespół Analiz Zagranicznych Rynków Rolnych.

 

Żródło : Rzeczpospolita 17.08.2011

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642820