Nasi na proteście


W dniu 13.10.2020 r. ponad stu rolników z Małopolski, uczestniczyło w proteście przeciwko uchwaleniu ustawy "Piątka dla zwierząt". Głównym organizatorem wyjazdu, w którym Małopolska Izba Rolnicza pomagała, był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarnoiść". Grupie przewodniczył Janusz Wałaszek, członek Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Zarząd Izby na proteście reprezentował Prezes Ryszard Czaicki oraz Marek Boligłowa i Dariusz Włudyka.

Tysiące rolników reprezentujących wszystkie organizacje rolnicze opowiedziały się jednogłośnie za zaprzestaniem prac nad szkodliwą i nieprzemyślaną ustawą o ochronie zwierząt. W ►stanowisku przyjętym przez Zarząd MIR oraz na ►spotkaniach z posłami i senatorami przedstawialiśmy argumenty ekonomiczne, które potwierdzają słuszność opinii całego środowiska rolniczego w sprawie tej ustawy.

Jako rolnicy jesteśmy za tym, aby doskonalić prawo w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt, organizacji nadzoru nad produkcją zwierzęcą, oraz koncyliacyjnej współpracy z organizacjami pozarządowymi, których celem jest ochrona praw zwierząt.
Propozycja ustawy, przeciwko której protestowaliśmy, jest kolejnym przykładem prawa tworzonego bez konsultacji ze środowiskiem rolniczym, które jest żywotnie zainteresowane rozwiązaniami niepodważającymi egzystencji gospodarstw rolnych.

Izba wspólnie ze związkami będzie pilnie obserwować dalsze prace Parlamentu RP nad tą ustawą i, jeżeli będzie taka potrzeba, wspólnie ze związkami będzie protestować przeciwko nieprzemyślanym zapisom prawa, godzącymi w egzystencję gospodarstw rolnych.

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1424394