Niedzwiedź w pasiece


Od początku roku Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie odnotował ponad 30 przypadków szkód w pasiekach spowodowanych przez niedźwiedzie. Może cieszyć fakt, że przedstawiciele tego gatunku żyją w Polsce, martwić, że coraz częściej i nie tylko ze strony niedźwiedzi mamy do czynienia ze szkodami  w uprawach i hodowli spowodowanych przez gatunki zwierząt dziko żyjących. Za szkody spowodowane przez jelenie, sarny, daniele, dziki odszkodowanie rolnikom wypłacają koła łowieckie, natomiast za szkody spowodowane przez wilki, rysie, niedźwiedzie, żubry i bobry odszkodowanie wypłaca Skarb Państwa. Warunkiem niezbędnym aby uzyskać odszkodowanie spowodowane przez gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową jest udowodnienie pełnienia dozoru nad zwierzętami gospodarskimi w tym również pszczołami od zachodu do wschodu słońca nawet w przypadku stosowania ogrodzeń. Brak jednoznacznej definicji dozoru, nadzoru pozostawia dowolność w ocenie szkód przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Retorycznym pytaniem jest jak wyobrażał sobie autor Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 roku co w przypadku ogrodzonych pasiek w tym pasiek przenośnych oznacza bezpośrednią opiekę od zachodu do wschodu słońca.
Izba widząc enigmatyczność zapisów w ww. dokumentach zwróciła się do Ministerstwa Środowiska o definicję „dozoru, nadzoru, opieki” nad zwierzętami gospodarskimi zlokalizowanych na terenach ogrodzonych.

 
Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR
 

Licznik odwiedzin: 887919