Nowe wytyczne dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód suszowych w uprawach rolnych


►W piśmie z dn. 27.07.2023 r. Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz (nawiązując do ►pisma z dn. 19.07.2023 r., dotyczącego szacowania szkód powstałychw wyniku suszy), poinformował, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało nowe "Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania w gospodarstwie rolnym szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" wraz ze wzorem "Raportu oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym". 

Dokumenty do pobrania:

►Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania w gospodarstwie rolnym szkód w uprawach rolnych spowodowanych
wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych izwierząt gospodarskich (pdf: str. 1-3).

►Raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym do aplikacji komisja wprowadza tylko raz. W przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw do aplikacji wprowadzane są tylko dane z raportu zbiorczego (pdf: str. 4-5).

Ponadto, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:

►https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy 

opublikowana została także: "Instrukcja użytkownika aplikacji Zgłoś suszę rolniczą".


►Informacja o zmianach w przepisach dot. szacowania szkód suszowych, 20-07-2023

►Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych 
 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2282045