KSOW - projekt zrealizowany przez MIR w 2019 r.


• • • • •

W 2019 roku Małopolska Izba Rolnicza zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją – warsztaty” 

Założeniem operacji pt. „Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją – warsztaty” była organizacja zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim i nowotarskim, w sumie dla grupy 45 osób. Celem operacji było zapoznanie uczestników warsztatów z nowoczesnymi technikami dekorowania potraw tradycyjnych oraz samodzielne wykonywanie dekoracji. 
Efektem realizacji operacji „Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją – warsztaty” było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników oraz nabycie umiejętności dekoracji potraw, przydatnych w działalności Kół Gospodyń Wiejskich.
Zajęcia warsztatowe przeprowadzone zostały we wrześniu 2019 roku.

Partnerzy Projektu:

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" 


Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne  

• • • • •

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl 

www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


INFORMACJE O DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

►Zajęcia warsztatowe dla KGW w powiecie nowotarskim

►Nowoczesne techniki dekorowania potraw - warsztaty w Krynicy Zdroju

►Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją - zapraszamy nowotarskie KGW na warsztaty dekorowania potraw

►Nabór na warsztaty dekorowania potraw w Krynicy Zdroju 

►Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją - warsztaty dla KGW w Małastowie

►Nabór na warsztaty Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją

• • • • •

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1509225