Nowy wzór formularza informującego o nabyciu surowca tytoniowego


KOWR informuje, że od dnia 30 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowy wzór formularza „Informacja o nabyciu surowca tytoniowego”. Pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o których mowa w art. 9b ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zobowiązani są przekazywać do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, Dyrektorowi Generalnemu KOWR, informację o nabyciu surowca tytoniowego pochodzącego ze zbiorów z poprzedniego roku albo informację o nieprzeprowadzeniu skupu suszu tytoniowego.

Formularz „Informacji o nabyciu surowca tytoniowego” zawiera wykaz producentów surowca tytoniowego oraz dane o:

  • masie skupionego suszu tytoniowego łącznie i masie suszu tytoniowego skupionego od poszczególnych producentów surowca tytoniowego wyrażonej w kilogramach;
  • średniej cenie płaconej za susz tytoniowy producentom surowca tytoniowego, wyrażonej w złotych za kilogram, pomniejszonej o podatki i inne opłaty

- w podziale na grupy odmian tytoniu.

W przypadku nieprzeprowadzenia skupu suszu tytoniowego pochodzącego ze zbiorów z poprzedniego roku, pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego zobligowany jest do złożenia „Informacji o nabyciu surowca tytoniowego”, zaznaczając punkt 1 w części II formularza.

„Informację o nabyciu surowca tytoniowego” można złożyć osobiście w Centrali KOWR w Warszawie lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Formularz „Informacji o nabyciu surowca tytoniowego” dostępny jest na stronie internetowej KOWR w zakładce: ►Warunki monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu, produkcją i zbyciem surowca.

Źródło: KOWR


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642789