O nowych wymogach w zakresie ochrony środowiska podczas Wojewódzkiej Rady Rolnej


14 marca br. w siedzibie MIR w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rolnej - komisji problemowej Małopolskiej Izby Rolniczej.

W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący rad powiatowych MIR i delegaci do WZ MIR reprezentujący rolników ze wszystkich powiatów naszego województwa, przedstawiciele związków zawodowych, związków i organizacji branżowych, dyrektorzy instytucji doradczych (MODR, CDR) oraz okołorolniczych tj.: ARiMR, KOWR, KRUS, WIORiN. Na posiedzenie przybyli również przedstawiciele władz wojewódzkich - Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron oraz Dyrektor wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW Jacek Gołda, obecny był też przewodniczący Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku WM Jacek Soska.

Tematem przewodnim wczorajszego spotkania były nowe wymogi w zakresie ochrony środowiska, które muszą spełnić producenci rolni oraz środowisko wiejskie. Głównym prelegentem była Pani Poseł Anna Paluch - wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - która przedstawiła informacje na temat ważnych dla działalności rolniczej zmian prawnych, wynikających m.in. z nowych zapisów ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo łowieckie oraz przepisów dotyczących ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. 
Ponadto wśród prelegentów znaleźli się: 

  • Paweł Ciećko - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który zreferował stan zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza oraz działania podejmowane i planowane przez WIOŚ w celu ograniczania tych zanieczyszczeń;
  • Agnieszka Szewczyk-Kuta - Wojewódzki Lekarz Weterynarii, która omówiła sytuację epizootyczną w województwie małopolskim, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF;
  • Tomasz Pietrusiak - z-ca dyrektora Departamentu Środowiska UMWM, który przedfstawił stan realizacji uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Więcej szczegółów nt. wniosków i ustaleń podjętych podczas spotkania zamieścimy w najbliższym wydaniu Informatora MIR.

J.Kałmuk, biuro MIR w Krakowie


 

Galeria


Licznik odwiedzin: 843903