Odpowiedź MSWiA ws. dodatku do emerytur dla członków OSP


W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie możliwości wprowadzenia 10% dodatku do emerytury dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy udokumentują co najmniej 20-letni staż członkowski w OSP i brali czynny udział w działaniach ratowniczych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że kwestia dodatku do emerytur członków OSP jest tematem podnoszonym od wielu lat, projekty składane przez różne podmioty różnią się głównie kwestią wysługi lat oraz kwotowym lub procentowym charakterem dodatku.

W dniu 23 stycznia 2020 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy dotyczącego dodatków do emerytury dla członków OSP, w którym przewidziano dodatek w wysokości 20 zł za każdy rok służby powyżej 10 lat. Założenia projektu różnią się od propozycji wskazanych w piśmie KRIR, dotyczą jednak tego samego problemu prawnego. Zważywszy na powyższe, wskazane jest, aby przed podjęciem dalszych działań zaczekać na ostateczną decyzję Sejmu w sprawie procedowanego projektu i podjąć ewentualne dalsze działania po przyjęciu lub odrzuceniu wspomnianego projektu ustawy.

Źródło: KRIR 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1172682