Odpowiedź PIU ws. wytycznych dla biegłych szacujących szkody w uprawach rolnych


W odpowiedzi na pismo MIR z dn. 05.08.2020 r., Prezes PIU poinformował, że Polska Izba Ubezpieczeń niestety nie może przygotować wytycznych dla biegłych szacujących szkody w uprawach rolnych, które wystąpiły u rolników korzystających z dotowanych ubezpieczeń. Opracowanie takiego materiału mogłoby stanowić ingerencję w działalność biznesową zakładów ubezpieczeń, co wykraczałoby poza zakres działalności PIU, który został zdefiniowany w ustawie z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zapewniamy jednocześnie, że Polska Izba Ubezpieczeń monitoruje na bieżąco funkcjonowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych oraz kwestii związanych ze szkodowością i ryzykami występującymi w rolnictwie. Dostrzegamy przy tym znaczenie świadomości i zaufania rolników do zakładów ubezpieczeń, które są niezbędne do rozwoju tej linii produktów ubezpieczeniowych. W naszych kontaktach z administracją rządową podkreślamy konieczność angażowania organizacji rolniczych w procesy konsultacyjne przy zmianach legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem ubezpieczeń dla rolnictwa. Dlatego mimo odmownej odpowiedzi, liczymy na współpracę w przyszłości zarówno w zakresie samych ubezpieczeń jak i zarządzania ryzykiem w rolnictwie w ogóle.

►pismo PIU z dn. 04.09.2020 r.


 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1296604