Odpowiedź resortu rolnictwa na postulaty izb rolniczych ws. wydłużenia terminu szacowania strat suszy przez aplikację publiczną


W odpowiedzi na ►wnioski izb rolniczych dotyczące problemów z działaniem aplikacji suszowej oraz koniecznością wydłużenia terminu składania wniosków za pośrednictwem aplikacji do dnia 30 listopada br., MRRW ►w piśmie z dn. 14.11.2023 r. przekazało poniższą informację.

"(...) przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2023 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. poz. 2351) wydłużony został do dnia 17 listopada br. termin składania przez:

  • producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy,
  • komisje powołane przez wojewodów raportów z oszacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę dostępne są w instrukcji zamieszczonej pod adresem:

►https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że administrator publicznej aplikacji (Centralny Ośrodek Informatyki), na bieżąco zapewnia dostępność w zakresie działania aplikacji oraz usuwa problemy systemowe."


►Problemy z poprawnym działaniem aplikacji do składania wniosków o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, 27-10-2023

►Termin składania wniosków suszowych przedłużony do 17 listopada, 31-10-2023

►Problemy z aplikacją suszowa? MRiRW nie widzi problemu

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2282045