Oferta sprzedaży nieruchomości w Libertowie gm. Mogilany


Oferuję sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem hotelowym i gospodarczym w Libertowie, gmina Mogilany, powiat krakowski o łącznej powierzchni 0,8076 ha. Nieruchomość składa się z działek 97/2 i 97/3 w obrębie ewidencyjnym 0007 Libertów. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR3I/00016749/9.

Działki są sklasyfikowane jako łąki trwałe, a w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mogilany przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych.
Nieruchomość jest obciążona licznymi hipotekami. Jest również przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Szczegółowy stan prawny ujawniony jest w wyżej wskazanej księdze wieczystej.

Ogłoszenie kierowane jest do osób uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 4.543.500 zł stosownie do operatu szacunkowego z dnia 20 września 2016 roku sporządzonego na potrzeby postępowania egzekucyjnego.

Osoby zainteresowane kupnem ww. nieruchomości proszone są o kontakt pod numer tel.: 504 201 297.


 

Licznik odwiedzin: 947666