Ogłoszenie o sprzedaży działek rolnych - Stradomka


Oferuję do nabycia nieruchomość rolną położoną w obrębie Stradomka, gmina Bochnia, powiat Bocheński, województwo małopolskie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 189, o powierzchni 0,57 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 69671 oraz oferuję do nabycia nieruchomość rolną położoną w obrębie Buczyna, gmina Bochnia, powiat Bocheński, województwo małopolskie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr nr 432/1, o powierzchni 0,55 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 69670 za łączną cenę 1 150 000 zł (milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).


Ogłoszenie jest kierowane do podmiotów wymienionych w art. 2 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 j.t. ze zm.)
Ogłoszenie jest ważne 14 dni.

Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości proszę o kontakt pod numerem telefonu: 791 087 572


 

 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642849