Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości rolnej - Rudawa, gmina Zabierzów, powiat krakowski


Oferuję do nabycia nieruchomość rolną położoną w obrębie 0017 Rudawa, gmina Zabierzów, powiat krakowski, województwo małopolskie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 309, o powierzchni 0,32 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  KR2K/00035025/2
za cenę wywoławczą do negocjacji 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).
Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 0.005 ha tereny komunikacji, 0.133 ha w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w pozostałej częsci na cele gospodarki rolnej.

Ogłoszenie jest kierowane do podmiotów wymienionych w art. 2 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 j.t. ze zm.)
Ogłoszenie jest ważne 14 dni.
Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości proszę o kontakt pod numerem telefonu: 502 02 25 24, e-mail katarzyna@grupa.pro


 

 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642869