Opinia MIR do projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych


30.07.2021 r.  Małopolska Izba Rolnicza przekazala swoje uwagi do projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych.

1. Proponowana ustawa jest kolejnym przykładem w jaki sposób ze środków pochodzących od rolnika można próbować rozwiązać problem, który znany jest od wielu lat i dotyczy on utraconych dochodów przez rolnika. System finansowania proponowanego Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych jest podobny do tworzenia Funduszu Promocji Produktów Rolnych (warto byłoby dokonać oceny efektywności tego Funduszu i zastanowić się nad celowością promocji w Polsce, wzrostu spożycia wieprzowiny czy produktów zbożowych).

2. Podstawowym mankamentem propozycji tej ustawy jest brak symulacji finansowej. Warto było ją zrobić mając dane z lat ubiegłych dotyczących chociażby kosztów ponoszonych przez Państwo w zakresie zjawisk katastroficznych. Brak symulacji finansowej, w której znaczący udział będzie miał również Bank Gospodarstwa Krajowego (dwukrotna wartość środków uzyskanych i przekazanych przez podmioty skupowe) pozwoliłoby na dość dokładną informację czy wielkość tego Funduszu w skali roku a przede wszystkim w przypadku zjawisk katastroficznych, jest zdolna pokryć 70% wartości strat. W symulacji finansowej powinny być określone wartości graniczne, które pozwolą na stabilne funkcjonowanie Funduszu. Określenie 2% wartości środków będących w dyspozycji Funduszu przeznaczonych na jego obsługę wydaje się zbyt wysoką wartością, aczkolwiek nie znając symulacji finansowej nie możemy określić jej wartości.

3. Kto opiniuje decyzje o przyznaniu rekompensat na szczeblu oddziałów terenowych KOWR? Niezbędna jest opinia Rady tak jak w przypadku funkcjonowania ciała doradczego przy sprzedaży ziemi zasobów KOWR.

4. Proponujemy, aby funkcjonowanie wszystkich komisji zarządzających było oparte o zasadę funkcjonowania społecznego, ewentualne pokrycie kosztów delegacji.

5. Poważnym mankamentem, nie tyle ustawy, ale systemu określenia strat w gospodarstwach rolników przy braku powszechności ksiąg rachunkowości rolnych oraz braku powszechności rejestracji producentów rolnych wszystkich w systemie VAT, jest precyzyjne określenie wielkości tych strat, szczególnie w przypadku gospodarstw, które nie są w systemie rachunkowości rolnej i nie są objęte rejestrowanym podatkiem VAT. Aczkolwiek art. 15 pkt 15 sugeruje, że w drodze rozporządzenia system określenia wielkości start dochodów w gospodarstwie powstanie, pozostawiając na tym etapie dużą dozę wątpliwości w zakresie rozwiązań prawnych.

6. Art. 12 pkt 1.1.a „jeżeli wystąpiły straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, których ryzyko wystąpienia nie było objęte umową ubezpieczenia i które pogarszają przejściowo warunki prowadzenia działalności rolniczej” w systemie dopłatowym – należy numeratywnie określić te zagrożenia. Systematycznie co roku brakuje kwoty przewidzianej w budżecie na dopłaty do ubezpieczeń. Czy w przypadku kiedy rolnik nie będzie spełniał obowiązku ubezpieczenia 50% powierzchni swoich upraw, czy Fundusz będzie przyznawał rekompensatę?

7. Co w przypadku wystąpienia chorób w stadzie zwierząt, które nie są zakaźne i nie podlegają restrykcją weterynaryjnym i nie obejmują systemu dopłatowych ubezpieczeń? Czy Fundusz będzie rozpatrywał wnioski rolników o stratę dochodów, np. przy padnięciach zwierząt spowodowanych biegunką cieląt? Przykładowo: rolnik wprowadza do stada zakupione 20 cieląt, 10 z nich pada w wyniku złej aklimatyzacji.

►Pismo MIR z dn. 30.07.2021 r.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1543091