Opinia do projektu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich


Poniższą opinię przesłano do KRIR w dn. 14.07.2020 r., w związku z konsultacjami ►projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

1. Projekt ustawy wprowadza obowiązek ubezpieczania 100% powierzchni upraw, które były objęte dopłatami obszarowymi (obecnie 50%).
2. Projekt zakłada ubezpieczanie od 7 ryzyk.
Konsekwencją tych zamian jest brak możliwości wyboru przez rolnika konkretnej uprawy do ubezpieczenia oraz wyboru ryzyk co  do chwili obecnej było regułą.

3. W ustawie brak dokładnych wyliczeń potrzeb ze strony rolnictwa na dopłaty.

Z dotychczasowych doświadczeń a szczególnie roku bieżącego wynika, że środków tych było zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. W roku bieżącym zakłady przestały ubezpieczać z dopłatami już końcem kwietnia.

4. Zakres ryzyk objętych dopłatami ubezpieczeniowymi zawiera 4 ryzyka o charakterze katastroficznym (powódź, susza, ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne). W związku z tym istnieje obawa czy zakłady, obawiając się wzrostu odszkodowań, będą chciały w tym procesie uczestniczyć.

5. W projekcie ustawy w art.10c ust. 4 pkt. 2 brak deszczu nawalnego, w uzasadnieniu 15% sumy ubezpieczenia dotyczy chyba użytków rolnych klasy VI a w uzasadnieniu jest V klasa.

6. Brak jakichkolwiek zmian w ubezpieczeniu zwierząt. Wnioskowaliśmy wielokrotnie aby obejmowały one ryzyko padnięcia zwierząt w gospodarstwie.

Wniosek końcowy:

Z dotychczasowych doświadczeń ubezpieczeń dopłatowych wynika, że od 2006 roku, to jest od chwili wdrożenia systemu dopłatowego do ubezpieczeń świadomość rolników w zakresie ubezpieczenia upraw i zwierząt systematycznie rośnie. Ze względu jednak na niedostateczną ilość środków budżetowych nowelizacja przerzuca koszty całego systemu na znaczną część rolników, którzy nie zdążą skorzystać z dopłat oraz zakładów ubezpieczeń w przypadku wystąpienia zjawisk katastroficznych. Brak zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących nakładania kar na rolników  oraz ich egzekwowanie czyni ten zapis martwym, tak jak to dzieje się do dnia dzisiejszego.

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1316299