Płatności dla obszarów z ograniczeniami PROW 2014-2020


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

►Projekt rozporządzenia 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 12 lutego 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 716233