PGL Lasy Państwowe: materiały szkoleniowe z szacowania szkód łowieckich


Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP) obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

Ponadto, znowelizowana ustawa stanowi, że poszkodowany rolnik zgłasza szkodę do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, na terenie którego wystąpiła szkoda. Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, w terminie określonym w ustawie ma obowiązek zwołać zespół który oszacuje szkodę i ustali należne odszkodowanie. Poszkodowany niezadowolony z wysokości ustalonego odszkodowania może odwołać się do właściwego nadleśniczego. Nadleśniczy przeprowadza postępowanie odwoławcze i wydaje decyzję ostateczną ustalając należne odszkodowanie.

Znowelizowana ustawa uwzględnia zgłaszany od wielu lat postulat rolników, aby szkoda oszacowana była obiektywnie przez niezależnych ekspertów. Takimi ekspertami w zespole są przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego i izby rolniczej.

Osobą koordynującą pracę zespołu i odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z szacowania jest przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

*****

W zwiazku z obowiązkiem organizacji szkoleń, Lasy Państwowe, przygotowały szkolenia i dodatkowe narzędzia wspierające uzyskiwanie wiedzy o szacowaniu szkód łowieckich. Dodatkowo, w grudniu 2018 r. uruchomione zostały szkolenia w formie e-learningu.

Na stronie internetowej PGL LP udostępniono zestaw materiałów szkoleniowych oraz film szkoleniowy z zakresu szacowania szkód łowieckich (zrealizowany w 2019 r., opublikowany w styczniu 2020 r.). Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z tych materiałów. 

MATERIAŁY DO POBRANIA ze strony: ►https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich 

 • Pytania i odpowiedzi - stan prawny na 2022 rok (plik PDF 289.7 KB)
 • Protokół oględzin – stan prawny na 2022 r. (plik PDF 57.8 KB)
 • Sposób szacowania szkód łowieckich – STAN PRAWNY NA 2022 r. (plik PDF 690.2 KB)
 • Poradnik – STAN PRAWNY NA 2022 r. (plik PDF 523.0 KB)
 • Wniosek o szacowanie szkód łowieckich – stan prawny na 2022 r. (plik PDF 41.0 KB)
 • Zawiadomienie o terminie oględzin – STAN PRAWNY NA 2022 r. (plik PDF 390.6 KB)
 • Lekcja nr 0 - Wprowadzenie - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 125.6 KB)
 • Lekcja nr 1 - Rozpoznawanie tropów - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 2.4 MB)
 • Lekcja nr 2 - Szacowanie szkód łowieckich przez zespół - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 11.4 MB)
 • Lekcja nr 3 - Metody szacowania szkód łowieckich - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 5.6 MB)
 • Lekcja nr 4 - Szacowanie szkód łowieckich w ziemniakach - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 1.8 MB)
 • Lekcja nr 5 - Szacowanie szkód łowieckich w burakach - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 2.8 MB)
 • Lekcja nr 6 - Szacowanie szkód łowieckich w poplonach - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 498.2 KB)
 • Lekcja nr 7 - Szacowanie szkód łowieckich w roślinach strączkowych - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 2.7 MB)
 • Lekcja nr 8- Szacowanie szkód łowieckich w kukurydzy - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 8.4 MB)
 • Lekcja nr 9 - Szacowanie szkód łowieckich w rzepaku - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 5.3 MB)
 • Lekcja nr 10 - Szacowanie szkód łowieckich w zbożach - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 5.8 MB)
 • Lekcja nr 11 - Szacowanie szkód łowieckich w użytkach zielonych - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 701.7 KB)
 • Lekcja nr 12 - Szacowanie szkód łowieckich w sadach - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 2.7 MB)
 • Lekcja nr 13 - Przyczyny obniżenia plonu - inne czynniki - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 3.2 MB)
 • Lekcja nr 14-15 Prawidłowe wypełnianie protokołu z oględzin i szacowania - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 1.1 MB)
 • Lekcja nr 16 - Postępowanie administracyjne (...). Postępowanie przed sądem - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 339.0 KB)
 • Lekcja nr 17- Mediacje - stan prawny na 28.02.2022 r. (plik PDF 814.8 KB)

Źródło: Lasy Państwowe 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2151616