PODSTAWY PRAWNE I INTERPRETACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYBORÓW DO IZB ROLNICZYCH w 2019 r.


»»»«««

PODSTAWY PRAWNE I INTERPRETACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYBORÓW DO IZB ROLNICZYCH w 2019 r.

►Uchwała nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. - szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

►Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. - terminarz wyborczy

►Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi określająca członkostwo w samorządzie rolniczym, a tym samym uprawnienia do udziału w wyborach do izb rolniczych (pismo z dnia 11.04.2019 r.).

"(...) Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego."

►Pismo Dyrektora WR MUW do władz lokalnych samorządów z dnia 23.04.2019 r. 

►Pismo KRIR do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania spisów uprawnionych do udziału w wyborach, z dnia 26.04.2019 r. 

►Pismo KRIR do Naczelników Urzędów Skarbowych w sprawie przygotowania spisów uprawnionych do udziału w wyborach, z dnia 13.05.2019 r.  

►Pismo MRiRW do Wojewodów w sprawie przygotowania spisów uprawnionych do udziału w wyborach, z dnia 07.05.2019 r.

►Pismo MRiRW z dnia 12.06.2019 r. - interpretacja dot. wzoru listy poparcia kandydata

»»»«««


►WYBORY DO MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ w 2019 r. procedury i dokumenty do pobrania

►WYBORY DO IZB ROLNICZYCH w 2019 r. - pytania i odpowiedzi

►WYBORY DO IZB ROLNICZYCH w 2019 r.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1339564